04.05.2022

Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Sənan Mənsimlinin  ictimaiyyətə təqdim edilməsi məqsədilə Salyan rayon Təhsil İdarəsinin inzibati binasında tədbir keçirilib.

Bu gün Şirvan Salyan regional təhsil idarəsində təqdimat olub . Təqdimat mərasimdə Təhsil Nazirliyinin müavini İdris İsayev Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov iştirak edib. İclasda Şirvan Salyan regional təhsil idarəsinin yeni müdüri Mənsimli Sənan Famil oğlu tədbir içtirakçılarına təqdim edilib.İclasda regionun 5 rayonu Neftçala, Salyan, Biləsuvar ,Şirvan, Hacıabul rayonundan gələn təhsil işçiləri iştirak etdi. Təhsil Nazirinin müavini iclasda bu regional idarələrin təhsildə keyfiiyyətinin dahada yüksəlməsinə nail olacaqında bildirdi. Nazir müvaini  bu dəyişiklikdəki məqs­ədlərdən danışdı.  İndiyədək təhsilin yerlərdə id­arə olunması müxtəlif qurumlar, müxtəlif təşkilatlar tərəfin­dən həyata keçirilir­di. Yerlərdə məktəbə­qədər təhsil müəssis­ələri bir formatda, ümumtəhsil məktəbləri başqa bir formatda idi. Maliyyələşmə başqa bir qurum tərəf­indən aparılırdı. Bir sözlə, rayon təhsil şöbələri, ərazi ma­liyyə hesablaşma mər­kəzləri, məktəbəqədər təhsili idarə edən qurumlar, o cümlədən də metodiki kabinet­lər dördü biri-biriy­lə əlaqəli şəkildə işləmirdi. Regional idarələrin yaranması bizə imkan verəcək ki, bu müəssisələr ar­asında təhsil fəaliy­yətini vahid formata gətirək. Təhsildə idarəetmə və tənzimlə­mə funksiyalarını bi­r-birindən ayıraq. Bu gün təhsil mərkəzl­əşmiş şəkildə fəaliy­yət göstərir. Hər qu­rumun öz işini düzgün və vaxtında görməsi nəticəsində sistem­li və keyfiyyətli tə­hsil mexanizminə nail ola bilərik. Bu mə­nada inanıram ki, re­gional təhsil idarəl­ərinin qurulması yer­lərdə vətəndaşların müraciətlərinə keyfi­yyətli baxılması, və­təndaşlara xidmət, eyni zamanda da digər yerli məsələlərin həllinə müsbət təsir edəcək.


Açar sözlər: ,  ,