29.04.2019

Təhsildə "Keyfiyyət ili" çərçivəsində monitorinq keçirilib

   Ümumtəhsil məktəblərinin IV siniflərində təhsil alan şagirdlərin monitorinqi keçirilib. Monirotinqin məqsədi şagirdlərin bilik,  bacarıq, vərdiş və dəyərlələrin qiymətləndirilməsi, təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və idarə edilməsidir. Şagirdlərə 45 test tapşırığından ibarət qapalı tipli suallar təklif  olunub. Monitorinqin nəticələrinin məktəb pedaqoji şuralarında geniş müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdur.


Açar sözlər: ,  ,  ,